Burettslaget er no på Facebook!

Meld deg på her:
http://www.facebook.com/groups/Eliasmarken/

http://www.facebook.com/groupinvite/ATUcCxa4HWPaQ_uuQBE8tQ6dPAuPJebxIckzEJby8qA87OPuNcZCw3YLeTwx3pwMoTr1ZwastTJdZqMfv640XIhMKZdMUQugRimzJfo2U2_933WPBgU9oodYA34ygu5eyxeoBxaJftpO8xcg_o758N0J0nnNw0oiZ1B-ip5ZNQav-0Grc1V2zfUw3tRtRVG48epXYAPvV_bOGJbopLYbj8hm
(Gruppa er lukka, så du må difor vente på godkjenning.)

Viktig melding til bebuarar i Eliasmarken!

I dag vert det delt ut brannslukkingsapparat og batteri til røykvarslaren.
Er du ikkje heime, vil me setje apparatet med batteri ved inngangsdøra di. Ta det med inn, og skift batteriet snarast!
Tenk på deg og dine, samt din neste!

Helsing Styret, v. Henrik Håvardsholm

Borettslaget Eliasmarken 1 er endelig på nett!

Borettslaget Eliasmarken 1 har nå fått flunkende ny nettside!

Nettsiden skal tjene som informasjonskilde for borettslagets beboere og andre interesserte. Her vil det bli lagt ut nyheter og annen informasjon etter hvert.

God fornøyelse.